PREZIOSI

Available in tiles and sheets sizes

120x120 6mm - 120x240 6mm - 160x160 6mm - 160x320 6mm - 60x120 10mm - 60x60 10mm - 80x160 6mm - 80x240 6mm - 80x80 6mm

PORTORO

NAUTILUS

ONICE SMERALDO

© 2020 Alexandria Tiles

Call to make appointment 02 9693 2626

 

TRADING HOURS
Monday - Friday  9am - 4.30pm - Call to make Appointment 
Saturday  10am - 3pm - Call to make Appointment
 
Sunday Closed

  • Facebook - AlexandriaTilesFlooring
  • Pinterest - AlexandriaTiles
  • Instagram - alexandria_tiles
PORTORO